Fisierele sunt in format PDF.

Clasa a 3-a          Barem clasa a 3-a

Clasa a 4-a          Barem clasa a 4-a

Clasa a 5-a          Barem clasa a 5-a

Clasa a 6-a          Barem clasa a 6-a 

Clasa a 7-a          Barem clasa a 7-a

Clasa a 8-a          Barem clasa a 8-a

Clasa a 9-a          Barem clasa a 9-a

Clasa a 10-a        Barem clasa a 10-a              

Clasa a 11-a        Barem clasa a 11-a

Clasa a 12-a        Barem clasa a 12-a

Reclame